ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : ದೇವರ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ!

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : ದೇವರ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ!

April 29: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ದರ್ಪಣ ತೀರ್ಥ, ಕನ್ನಡಿ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಣ್ಣನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ Yuva Brigade ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ #ಕುಮಾರ_ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಬ್ರಹತ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ಸುಮಾರು 15-20 tractor ಲೋಡ್ ನಷ್ಟು ನದಿಗೆ ಎಸೆದ ಬಟ್ಟೆ, ಬಾಟಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read