ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ:-

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ:-

May 24: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು

ಬಿಜೆಪಿ- ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ – 7,74,285
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ – ಮಿಥುನ್ ರೈ – 4,99,664

ಎಂಟು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ

ಮಂಗಳೂರು
ಬಿಜೆಪಿ-62,661
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್- 74,053

ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಬಿಜೆಪಿ-1,07,501
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್- 61,413

ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಬಿಜೆಪಿ- 98,041
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-65,206

ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ
ಬಿಜೆಪಿ- 91,320
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್- 54,065

ಬಂಟ್ವಾಳ
ಬಿಜೆಪಿ-99,188
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-67,125

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಬಿಜೆಪಿ- 1,06,673
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-61,913

ಪುತ್ತೂರು
ಬಿಜೆಪಿ- 1,02,261
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-57,662

ಸುಳ್ಯ
ಬಿಜೆಪಿ- 1,05,109
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-57,950

ಅಂಚೆ ಮತ
ಬಿಜೆಪಿ-ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್-1,531
ಕಾಂಗ್ರೇಸ್-ಮಿಥುನ್ ರೈ-277
ಅಸಿಂಧು ಅಂಚೆ ಮತಗಳು-308

ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳು–2,134

2,74,621 ಭಾರೀ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಗೆಲುವು*

7,74,285 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಳೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್*

4,99,664 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ರೈ

ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳು 13,45,347

ಚಲಾವಣೆಯಾದ ನೋಟಾ ಮತಗಳು 7,389

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read