ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು

ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು

ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳು. ಪತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲ ಊರು ಶಿರಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.🚂🚂 ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನವೂ ಇದ್ದವಳಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 22 ತಾರೀಕು. 🕘🕘ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಎರಡೇ ದಿನ, ಏನೂ ಹೆದರಬೇಡಾ ಎಂದರು. ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅಂತಹ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ್ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಬಂತು. 📞📞#ಇನ್ನು3ವಾರನಾನುಮಂಗಳೂರಿಗೆಬರುವಂತಿಲ್ಲಲಾಕ್ಡೌನ್_ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಾ. ಒಮ್ಮೆ ಎದೆ ಧಸಕ್ ಎಂದಿತು. 🥺🥺 ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತಾ, ಹೀಗೇಕೆ ಆಯಿತು? . ಮೂರು ವಾರ ಒಬ್ಬಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಲಿ. ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ. ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವಿಬ್ಬರೇ. ಈಗ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೋ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಗಾಗಿ🚶‍♀️🚶‍♀️ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ್ಮನೆ ರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡ ಶಿರಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಾರ ಬರಲಾಗದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. #ಗೀತಕ್ಕಇದುಪಾರ್ವತಿಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಲೇಔಟ್. 🏡🏤ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ. 👨‍👩‍👧‍👧 #ಈಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನಾವು_40ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಜನಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೇಔಟ್ ಸುತ್ತಲೂ #ಎತ್ತರವಾದಕಂಪೌಂಡ್ಗೋಡೆಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಒಳಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾತರು ಇಲ್ಲಿ #ಒಳಗೆಪಾರ್ಕ್ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಕಾರಣ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 🌄🌄 ನಾವು ಕೌಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ” ಆ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದರೆ #ಪಾರ್ವತಿಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಮನೆಹೊಂದಿರುವುದುತುಂಬಾಖುಷಿ ಎನಿಸಿತು. ನಂತರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ನಾನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಮಾತು ” #ಪಾರ್ವತಿಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿಮನೆಖರೀದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆತುಂಬಾಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್”. ಪತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಗುವಿತ್ತು .🙂🙂
ನಿಮಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ http://www.parvathiproperties.com

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read