ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ: ಓದಿ!

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ: ಓದಿ!

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಶಿಕರಣದಂತಹ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಚ್ ಭಟ್ಟರ ಗುರೂಜಿಯವರ 14 ವರ್ಷಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಇರುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸಾದಕರು.
ಮೂಲತಃ ಇವರು ಶ್ರೀ ನವ(9) ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ,ತಂತ್ರ ಸಿದ್ದಿ ಸಾಧಕರಾದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಶ್ರೀ ಆದಿಷ್ಟಾತ್ರಿ ದೇವಿ, ರತಿ ದೇವಿ,ಭಗವತಿ ರತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಾಗ ಅಘೋರಿ ಸಾದುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಟಿ ಎಚ್ ಭಟರ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ನಿಸ್ಸೊಂಕೊಚವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ
1) ವಶಿಕರಣದಂಥಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:-
ಸ್ತ್ರೀ ವಶಿಕರಣ,ಪುರುಷ ವಶಿಕರಣ,ಜನ ವಶಿಕರಣ,ಶತ್ರು ವಶಿಕರಣ,ಜಮೀನು ವಶಿಕರಣ,ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಶಿಕರಣ.
2) ಮದುವೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು:- ಜನಗಳ ದ್ರುಷ್ಟಿ ದೋಷ, 9 ಶರ್ಪ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ,ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೋಷ, ಕುಜ ದೋಷ, ವಾಸ್ತು ದೋಷ, ಗ್ರಹ ದೋಷ, ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷ.
3) ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು:-ಸತಿ ಪತಿ ದೋಷ, ಮುಟ್ಟು ದೋಷ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷ,ವಂಶ ಪರಂಪರೆ ಕರ್ಮ ದೋಷ,
4) ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ:-ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ದೋಷ,ಜನಗಳ ದ್ರುಷ್ಟಿ ದೋಷ,ಆಕರ್ಷಣೆ ದ್ರುಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು.
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಳಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಂದಿರ-91485 49594

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read