ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು!

ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು!

April 4: ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ಚೆಂದದ ರೈಲು ಬಂದರು ಈ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಮಂಗಳ ರೈಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು . ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಲ್ ಬರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಈ ರೈಲು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರ . ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನೋಡಲು ನನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಜೈನ ನಿವಾಸಿ ರಶ್ಮಿ. ಹೌದು ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ರೈಲು ನೋಡಿ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನೆನೆಪು. ಬಾಲಮಂಗಳ ರೈಲು ನಿಂತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಿದೆ. ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಶೆಡ್ ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ . ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿನ ಈ ರೈಲು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ತಡ ಮಾಡದೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನಂದಿಸಿ.

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read