ಮಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಾಹನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ!

ಮಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ವಾಹನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ!

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಂದಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬಯಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಿರಿಸ್ಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಏನೆಯಿರಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ.
ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಫುಟ್ ಪಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಪಾದಾಚಾರರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಆದರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪೋಯೋಗಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಣ.

Latest News

Build a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read