ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೀಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ – ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ತಂಡದ ” ಗರುಡ ಪಂಚೆಮಿ “

ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ೨೮/೧೧/೨೨ ರಂದು ನಡೆದ " ಗರುಡ ಪಂಚೆಮಿ " ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ - ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು . "ಪೊಸ ದೇಖಿದ ತುಳು ನಾಟಕ " ಎಂಬ…

read moreBuild a career in Digital Marketing with solid foundation. Learn core marketing and digital tools like Google Adwords, Facebook Ads, SEO, Google Analytics, Social Media Marketing, Website Enhancement, SEO content writing, Pay Per Click. Study on live projects. Hurry up!
Contact us. @ 9900144664 OR
Visit Us @ bluelinecomputers.com

also read